Ochrona danych

1.    Podmiot odpowiedzialny
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
3.    Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
4.    Informacje ogólne dotyczące stosowania plików cookie i innych technologii
5.    Stosowane technologie i dostawcy usług
6.    Formularze kontaktowe, przekazywanie podmiotom trzecim
7.    Newsletter
8.    Wtyczki społecznościowe
9.    Stosowanie i wykorzystanie różnych serwisów społecznościowych
10.    Prawa osób, których dane dotyczą
11.    Pozostałe informacje

 

Spółka Melos GmbH (zwana dalej: „my”) jako administrator oferty internetowej jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe podano poniżej w punkcie „Podmiot odpowiedzialny”. 
Bardzo poważnie podchodzimy do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników tylko zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz mającymi zastosowanie postanowieniami w zakresie ochrony danych, w szczególności europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz krajowych przepisów o ochronie danych.
W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej oferty internetowej.

 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Melos GmbH
Bismarckstrasse 4-10
D-49324 Melle
Telefon: +49 54 22 94 47-0
E-mail: info(at)melos-gmbh.com
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).
 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
pco GmbH & Co. KG
Michael Herzig
Hafenstraße 11
49090 Osnabrück
Telefon: +49 541 605 1500
E-mail: datenschutz(at)melos-gmbh.com

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania: w chwili otwarcia naszej strony internetowej automatycznie gromadzone są informacje ogólne. Informacje te (pliki logu serwera) obejmują: rodzaj przeglądarki; używany system operacyjny, informacje o typie przeglądarki i używanej wersji, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, nazwę komputera uzyskującego dostęp, adres IP użytkownika, stronę internetową, z której nasza strona została odwiedzona, strony internetowe, które zostały otwarte przez naszą stronę internetową, datę i godzinę dostępu, komunikat, czy otwarcie strony zakończyło się pomyślne oraz przekazaną ilość danych.
Są one przetwarzane w szczególności do następujących celów:
•    Zapewnienie sprawnego utworzenia połączenia ze stroną internetową
•    Zapewnienie płynnego korzystania z naszej strony internetowej
•    Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
•    Inne cele administracyjne
Wśród tych celów znajduje się także nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych. Nie wykorzystujemy danych użytkowników w celu uzyskania wiedzy na temat osoby użytkownika. Informacje tego typu mogą być przez nas poddawane analizie statystycznej w celu optymalizacji naszego serwisu internetowego i związanej z nim technologii.
Podstawa prawna: przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na optymalizacji stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.
Odbiorcy: odbiorcami danych są dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane na zlecenie w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.
Okres przechowywania: dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, jakim jest ich gromadzenie. W przypadku danych, które służą udostępnianiu strony internetowej, następuje to zasadniczo w chwili zakończenia sesji.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnienie wymienionych powyżej danych osobowych nie jest nakazane ani ustawowo, ani umownie. Jednakże bez adresu IP działanie i funkcjonalność naszej strony internetowej nie są gwarantowane. Ponadto poszczególne usługi i funkcje mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

 

4. Informacje ogólne dotyczące stosowania plików cookie i innych technologii

Informacje ogólne o plikach cookie: 
Podobnie jak wiele innych stron internetowych stosujemy także tak zwane pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Pliki te zapewniają korzystanie ze strony w sposób bardziej efektywny. 
Pliki cookie stosujemy w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników przekazujemy naszym partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i analiz. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które udostępniają im użytkownicy lub które zgromadzili w ramach korzystania z usług przez użytkowników. 
Jeżeli pliki cookie są bezwzględnie konieczne w celu obsługi tej strony, możemy zapisywać je na urządzeniu użytkownika. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie musimy uzyskać pozwolenie użytkownika. 

Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez podmioty trzecie, które występują na naszych stronach. Informacje o tym, które pliki cookie są wykorzystywane do jakich celów i jak długo są przechowywane na urządzeniu użytkownika, podano tutaj. Użytkownik może tutaj w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę na stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową.
Istnieje także możliwość usunięcia pojedynczych plików cookie lub wszystkich plików cookie z przeglądarki użytkownika. Ponadto dostępne są informacje i instrukcje dotyczące usunięcia plików cookie lub zablokowania możliwości ich zapisania. W zależności od rodzaju przeglądarki internetowej niezbędne informacje są dostępne pod następującymi linkami:
•    Mozilla Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
•    Microsoft Edge: support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•    Google Chrome: support.google.com/accounts/answer/61416
•    Opera: www.opera.com/de/help
•    Safari: support.apple.com/kb/PH17191

Informacje o plikach cookie niezbędnych ze względów technicznych:
Rodzaj i cel przetwarzania: stosujemy pliki cookie, aby nasza strona internetowa była przyjaźniejsza dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają konieczności identyfikacji przeglądarki także po zmianie strony. Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest uproszczenie sposobu korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Bez stosowania plików cookie oferowanie niektórych funkcji naszej strony internetowej jest niemożliwe. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka użytkownika została rozpoznana także po zmianie strony.
Podstawa prawna: przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na oferowaniu przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.
Odbiorcy: odbiorcami danych są dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane na zlecenie w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnienie wymienionych powyżej danych osobowych nie jest nakazane ani ustawowo, ani umownie. Jednakże bez tych danych działanie i funkcjonalność naszej strony internetowej nie są zagwarantowane. Ponadto poszczególne usługi i funkcje mogą być niedostępne lub ograniczone.
Sprzeciw: informacje na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO podano poniżej.
Informacje o plikach cookie, które nie są niezbędne ze względów technicznych
Ponadto stosujemy pliki cookie w celu lepszego dopasowania oferty na naszej stronie internetowej do zainteresowań naszych użytkowników lub w celu jej ogólnej optymalizacji na podstawie analiz statystycznych.
Podstawa prawna: podstawę prawną dla tego przetwarzania stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcy: odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane na zlecenie w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej. Informacje o tym, które pliki cookie są stosowane m.in. przez jakich dostawców w celu realizacji technologii prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej, podano tutaj.
Transfer do krajów trzecich: informacje na ten temat podano na liście poszczególnych dostawców usług prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: oczywiście istnieje możliwość korzystania z naszej strony internetowej także bez plików cookie. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych akceptują stosowanie plików cookie. W każdej chwili istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (patrz Odwołanie zgody).
Odwołanie zgody:
Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę tutaj poprzez narzędzie cookie consent. 
Profilowanie:
Informacje o tym, w jakim zakresie analizujemy zachowanie osób odwiedzających stronę internetową z zastosowaniem pseudonimizowanych profili użytkowników, podano w przedstawionych poniżej informacjach na temat stosowanych technologii prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.
Ponadto tutaj istnieje możliwość anulowania ustawień cookie i odwołania udzielonej zgody. 

 

5. Stosowane technologie i dostawcy usług

Google Analytics
Rodzaj i cel przetwarzania: ta strona internetowa stosuje Google Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (zwanej dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Jednakże w wyniku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest przedtem skracany przez firmę Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić administratorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP, przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Celem przetwarzania danych jest analiza sposobu korzystania ze strony internetowej i sporządzanie raportów o aktywności strony internetowej. Na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej i Internetu mają być realizowane inne powiązane usługi.
Podstawa prawna: przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Odbiorcy: odbiorcą danych jest Google.
Okres przechowywania: dane są usuwane, gdy nie są one już potrzebne dla naszych celów gromadzenia, z reguły po sześciu miesiącach.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnianie danych osobowych użytkowników następuje dobrowolnie, wyłącznie na podstawie ich zgody. Zablokowanie dostępu może skutkować ograniczeniem działania strony internetowej. Oczywiście istnieje możliwość korzystania z naszej strony internetowej także bez plików cookie. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych akceptują stosowanie plików cookie. W każdej chwili istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (patrz Odwołanie zgody). Informujemy, że w razie wyłączenia stosowania plików cookie niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.
Odwołanie zgody: użytkownik może w każdej chwili zmienić tutaj swoją zgodę na stosowanie Google Analytics. Ponadto użytkownik może zablokować zapisywanie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: wtyczka do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics.
Profilowanie: narzędzie śledzenia Google Analytics umożliwia analizę zachowania użytkownika oraz jego zainteresowań. W tym celu tworzymy pseudonimizowany profil użytkownika. 
 
Piksel Facebooka 
Rodzaj i cel przetwarzania: na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. „piksel Facebooka” firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. 
Piksel Facebooka umożliwia definiowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową jako grupy docelowej w kontekście prezentacji reklam (Facebook Ads). Stosujemy piksel Facebooka, aby wyświetlać udostępniane przez nas reklamy Facebooka tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową lub charakteryzują się określonymi cechami (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które jest określane na podstawie odwiedzonych stron internetowych), które przekazujemy do Facebooka (tzw. Custom Audiences). Piksel Facebooka umożliwia nam także śledzenie skuteczności reklam Facebooka dla celów statystycznych i badań rynkowych, poprzez weryfikację, czy osoby odwiedzające stronę internetową zostały przekierowane na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę Facebooka (tzw. „konwersja”). Po otwarciu naszej strony internetowej piksel Facebooka zostaje bezpośrednio uruchomiony przez Facebooka i zapisuje plik cookie na urządzeniu użytkownika. Jeżeli następnie użytkownik zaloguje się na Facebooku lub odwiedzi Facebooka jako zalogowany, wizyta na naszej stronie zostanie odnotowana w jego profilu. Zgromadzone dane nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości osób odwiedzających stronę internetową. Dane są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebooka, w związku z czym możliwe jest powiązanie z profilem użytkownika i wykorzystanie tych informacji przez Facebooka do jego własnych celów reklamowych i badań rynkowych. 
Podstawa prawna: przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych: odbiorcą danych jest Facebook. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebooka podano tutaj
www.facebook.com/policy.php
www.facebook.com/help/186325668085084
Odwołanie zgody: użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się stosowaniu piksela Facebooka poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień plików cookie tutaj.

LinkedIn Insight Tag 
Rodzaj i cel przetwarzania: na tej stronie internetowej stosujemy Insight Tag serwisu społecznościowego LinkedIn. Jest on udostępniany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej „LinkedIn”). LinkedIn Insight Tag umożliwia gromadzenie danych dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej, włącznie z URL, Referrer URL, adresem IP, właściwościami urządzenia i przeglądarki, znacznikiem czasu i widokami strony.
Technologia ta umożliwia wyświetlanie osobom odwiedzającym niniejszą stronę internetową spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych na LinkedIn. Dodatkowo istnieje możliwość opracowywania anonimowych raportów na temat skuteczności reklam oraz informacji dotyczących interakcji ze stroną internetową. W tym celu LinkedIn Insight Tag jest umieszczony na naszej stronie internetowej, w wyniku czego tworzone jest połączenie z serwerem LinkedIn, gdy użytkownik odwiedza tę stronę internetową i jednocześnie jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn.
Podstawa prawna: przetwarzamy dane użytkowników na podstawie wyrażonej przez nich zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres przechowywania: przechowujemy dane użytkowników, dopóki są one nam potrzebne dla określonego celu (analiza kampanii reklamowej) lub dopóki użytkownik nie sprzeciwi się przechowywaniu jego danych lub nie odwoła swojej zgody. Gromadzone dane są zaszyfrowane. 
Odwołanie zgody: Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się stosowaniu Insight Tag poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień plików cookie tutaj. Możliwe jest także zablokowanie obsługi kodu Java Script niezbędnego dla tego narzędzia poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć obsługę Java Script i tym samym zapobiec przechowywaniu. Wskazówka: po dezaktywowaniu obsługi Java Script niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.
W polityce prywatności LinkedIn dostępnej pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy podano pozostałe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych oraz możliwości i praw związanych z ochroną sfery prywatnej użytkowników. Po zalogowaniu w LinkedIn użytkownik może w każdej chwili dezaktywować gromadzenie danych pod następującym linkiem: www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

YouTube – Nocookie
Na naszej stronie internetowej korzystamy z YouTube. Jest to portal wideo firmy YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej „YouTube”. YouTube jest przedsiębiorstwem zależnym firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (zwanej dalej „Google”). 
Korzystamy z YouTube w połączeniu z funkcją „Rozszerzony tryb ochrony danych”, aby móc wyświetlać użytkownikom filmy wideo. 
Podstawa prawna: podstawę prawną stanowi poinformowanie przez użytkownika o zgodzie według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jakiej udziela nam użytkownik przy pierwszym uruchomieniu filmu wideo. 
Według informacji serwisu YouTube funkcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” powoduje, że dane, które zostały poniżej dokładniej opisane, są przekazywane na serwer YouTube tylko wówczas, gdy użytkownik włączy film. Na tej podstawie YouTube rejestruje i przetwarza co najmniej adres IP użytkownika, datę i godzinę wizyty oraz odwiedzoną stronę internetową. Ponadto tworzone jest połączenie z siecią reklamową „DoubleClick”.
Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, YouTube przypisuje informacje o połączeniu do jego konta w serwisie YouTube. Aby temu zapobiec, należy albo wylogować się z YouTube przed wizytą na naszej stronie internetowej, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika w serwisie YouTube.
Okres przechowywania: w celu zapewnienia funkcjonalności oraz analizy zachowania użytkowników YouTube trwale przechowuje pliki cookie dotyczące przeglądarki internetowej użytkownika na jego urządzeniu. W razie braku zgody na to przetwarzanie istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej lub zablokowania tej funkcji tutaj w naszych ustawieniach plików cookie. 
Pozostałe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych oraz związane z tym prawa użytkownika i możliwości ochrony podano w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem policies.google.com/privacy.
 
Mapy Google
Rodzaj i cel przetwarzania: na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Map Google. Mapy Google to usługa firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Umożliwia nam ona wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i wygodne korzystanie z funkcji mapy przez użytkowników.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google podano w Polityce Prywatności Google. W tamtejszym centrum ochrony danych użytkownik może zmienić swoje indywidualne ustawienia ochrony danych.
Podstawa prawna: podstawę prawną dla umieszczania Map Google i związanego z nimi transferu danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Następuje to dopiero wówczas, gdy użytkownik uruchomi Mapy Google za pomocą kliknięcia.
Odbiorcy: w trakcie wizyty na stronie internetowej Google uzyskuje informacje o tym, że użytkownik otworzył określoną podstronę naszej strony internetowej. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym użytkownik jest zalogowany, czy konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta.
Aby zablokować to przypisywanie do profilu użytkownika w serwisie Google, należy wylogować się z Google przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkowników jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania swojej strony internetowej. Analiza taka następuje w szczególności (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklamy dopasowanej do potrzeb oraz w celu informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, jednakże w tym celu należy zwrócić się do Google.
Okres przechowywania: korzystanie z Map Google nie powoduje gromadzenia przez nas danych osobowych.
Odwołanie zgody: aby zablokować możliwość gromadzenia lub wykorzystania przez Google danych dotyczących użytkownika poprzez naszą stronę internetową, w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej należy dezaktywować obsługę JavaScript. Jednak w takim przypadku korzystanie z naszej strony internetowej będzie niemożliwe lub ograniczone. Istnieje także możliwość odwołania zgody na przekazywanie danych do Google w naszych ustawieniach plików cookie, dostępnych tutaj
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnianie danych osobowych użytkowników następuje dobrowolnie, wyłącznie na podstawie ich zgody. Zablokowanie dostępu może skutkować ograniczeniem działania strony internetowej.

 

6. Formularze kontaktowe, przekazywanie podmiotom trzecim

Rodzaj i cel przetwarzania: wprowadzone przez użytkownika dane są zapisywane w celu indywidualnej komunikacji z nim. W tym celu niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz kraju pochodzenia. Dane te służą przypisaniu zapytania i odpowiedzi na nie. W zależności od sprawy opcjonalnie możliwe jest dobrowolne podanie dodatkowych informacji. 
Podstawa prawna: przetwarzanie danych wprowadzonych za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego chcemy umożliwić użytkownikom prosty sposób nawiązania kontaktu. Wprowadzone dane zapisywane są w celu obsługi zapytania oraz potencjalnych pytań dodatkowych. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt, aby zapytać o ofertę lub zawrzeć z nami umowę, przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje w celu realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
Odbiorcy: odbiorcami danych mogą być dostawcy usług IT. Może się zdarzyć, że nasi dostawcy usług IT przetwarzają dane w krajach trzecich poza UE, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. O ile jest to konieczne, zawieramy z tymi usługodawcami standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej i stosujemy dodatkowe gwarancje w celu ochrony danych użytkowników, aby zapewnić obowiązujący w Unii Europejskiej poziom ochrony zgodny z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-311/18 (decyzja Schrems II). Wgląd w wymienione dokumenty można uzyskać poprzez naszego inspektora ochrony danych. Nie następuje przekazanie danych osobom trzecim.
Okres przechowywania: przekazane przez użytkownika dane są przez nas przechowywane, dopóki nie przestanie istnieć cel ich przechowywania. Jeżeli nastąpi zawarcie stosunku umownego, jesteśmy objęci ustawowymi terminami przechowywania według kodeksu handlowego i usuwamy dane użytkowników po upływie tych terminów.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnianie danych osobowych użytkowników następuje dobrowolnie. Możemy jednak obsłużyć zapytanie użytkownika jedynie wówczas, jeżeli poda nam on swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail oraz powód zapytania. 

 

7. Newsletter

Rodzaj i cel przetwarzania: po zapisaniu się do naszego newslettera adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do własnych celów reklamowych do chwili rezygnacji z newslettera. Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną regularne informacje dotyczące aktualnych tematów oraz wiadomości e-mail w ramach specjalnych okazji, przykładowo akcji promocyjnych. Wiadomości e-mail mogą być personalizowane i indywidualizowane na podstawie naszych informacji. Aby możliwe było otrzymywanie newslettera, konieczne jest podanie swojego adresu e-mail. W ramach zapisania się użytkownika do naszego newslettera stosujemy, o ile użytkownik nie udzielił nam swojej zgody na piśmie, tak zwaną procedurę double opt-in, tzn. newsletter jest wysyłany do użytkownika pocztą elektroniczną dopiero wówczas, gdy użytkownik uprzednio wyraźnie potwierdzi nam, że mamy aktywować usługę wysyłki newslettera. Wyślemy wówczas e-mail z zawiadomieniem, w którym poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie na link znajdujący się w tej wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi swojego zgłoszenia w ciągu 24 godzin, informacje zostaną zablokowane i po miesiącu automatycznie usunięte.
Podstawa prawna: na podstawie wyraźnie udzielonej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) regularnie wysyłamy nasz newsletter lub porównywalne informacje pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez użytkownika.
Odbiorcy: odbiorcą danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie, w tym przypadku firma Sendinblue GmbH (Newsletter2Go).
Okres przechowywania: dane są przetwarzane jedynie tak długo, dopóki istnieje odpowiednia zgoda. Potem są usuwane. Analizy dotyczące statystyk newslettera są usuwane po miesiącu.
Nakazane lub wymagane udostępnienie: udostępnianie danych osobowych użytkowników następuje dobrowolnie, wyłącznie na podstawie ich zgody. Niestety bez zgody użytkownika nie możemy wysyłać mu naszego newslettera.
Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych: użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i wykorzystanie ich w celu wysyłki newslettera, ze skutkiem na przyszłość. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link. Użytkownik może także wysłać swój sprzeciw na dane kontaktowe podane w niniejszej polityce prywatności. 
 

8. Wtyczki społecznościowe

Rodzaj i cel przetwarzania: na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość korzystania z tzw. „przycisków mediów społecznościowych”. W celu ochrony danych użytkowników przyciski te są umieszczone na stronie internetowej jedynie jako element graficzny, który zawiera link do odpowiedniej strony internetowej administratora przycisku. Po kliknięciu na element graficzny następuje przekierowanie użytkownika do usług określonego administratora. Dopiero wtedy dane użytkownika są wysyłane do określonego administratora. Jeżeli użytkownik nie kliknie na element graficzny, nie następuje wymiana między nim a administratorem przycisku mediów społecznościowych. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych użytkowników w serwisach społecznościowych podano w warunkach korzystania z serwisów określonych administratorów. 
Na naszej stronie internetowej umieściliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących administratorów:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, YouTube

 

9. Stosowanie i wykorzystanie różnych serwisów społecznościowych

Informacje ogólne na temat przetwarzania danych użytkowników: posiadamy profile przedsiębiorstwa w różnych serwisach społecznościowych i na podobnych platformach. Są to serwisy Facebook, Instagram, LinkedIn, XING i YouTube. Te profile służą do reklamowania przedsiębiorstwa i tworzenia możliwości kontaktu dla osób zainteresowanych i klientów. Na naszej stronie internetowej regularnie podajemy linki do tych profili.
Jeżeli użytkownik odwiedza nasze profile w serwisach społecznościowych w celu nawiązania z nami kontaktu (przykładowo poprzez umieszczenie własnych postów, reakcję na nasze posty czy wysłanie do nas prywatnych wiadomości), udostępnione nam przez użytkownika dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem i obsługi jego sprawy.
Informujemy, że podczas wizyty na naszym profilu w wymienionych powyżej serwisach dane osobowe użytkownika są także gromadzone, wykorzystywane i przechowywane przez administratorów tych serwisów. Dzieje się to także wówczas, gdy użytkownik nie posiada profilu w określonym serwisie społecznościowym. Poszczególne procesy przetwarzania danych i ich zakres są różne w zależności od administratora określonego serwisu społecznościowego, a ich dokładne zdefiniowanie przez nas jest niemożliwe. Dlatego nie można wykluczyć, iż dane użytkownika są przetwarzane przez administratora określonej platformy do celów reklamowych i badań rynkowych. Przykładowo mogą być tworzone profile użytkowników na podstawie sposobu korzystania ze strony i wynikających z tego zainteresowań użytkowników. Takie profile użytkowników mogą być natomiast wykorzystywane, aby np. wyświetlać reklamy na określonych platformach i poza nimi, które mogą odpowiadać potencjalnym zainteresowaniom użytkowników. Ponadto w profilach użytkowników mogą być także zapisywane dane urządzeń używanych przez użytkowników oraz dane lokalizacji i inne tzw. metadane. W tym celu z reguły na urządzeniach użytkowników zapisywane są m.in. pliki cookie, w których rejestrowany jest sposób korzystania ze strony oraz zainteresowania użytkowników. Ponadto większość platform stosuje tzw. tagi pikselowe (web beacons).
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do podanych poniżej linków poszczególnych administratorów.
Pozostałe informacje dotyczące strony fanowskiej na Facebooku: jako administrator strony fanowskiej na Facebooku mamy dostęp wyłącznie do informacji umieszczonych przez użytkownika na jego profilu publicznym i jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy użytkownik posiada taki profil i jest na nim zalogowany w chwili odwiedzania naszej strony fanowskiej. Dodatkowo Facebook udostępnia nam anonimowe statystyki dot. sposobu korzystania z serwisu, które wykorzystujemy w celu optymalizacji korzystania ze strony podczas wizyty na naszej stronie fanowskiej. Nie mamy jednak dostępu do poszczególnych danych użytkownika, które Facebook gromadzi w celu sporządzenia tych statystyk. Nie podejmujemy także żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insight oraz wszystkich innych informacji wynikających z art. 13 RODO, wśród nich podstawa prawna, tożsamość osoby odpowiedzialnej oraz okres przechowywania plików cookie na urządzeniu użytkownika. Facebook zobowiązał się wobec nas do przejęcia podstawowej odpowiedzialności zgodnie z RODO za przetwarzanie tych danych, do spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO związanych z tymi danymi oraz do udostępnienia osobom, których dane dotyczą, najważniejszych informacji o tym zobowiązaniu (więcej na ten temat pod adresem www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy/
Informacje o danych Insight: 
www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

Instagram
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Polityka prywatności: instagram.com/about/legal/privacy/
LinkedIn
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
XING
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy
Polityka prywatności: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
Google/YouTube 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Polityka prywatności: policies.google.com/privacy
Podstawa prawna
Dane komunikacji: w celu komunikacji z użytkownikami w zależności od fazy kontaktu obowiązuje następująca podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych użytkownika:
•    W celu realizacji działań przedumownych lub realizacji umowy jest to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
•    W celu realizacji zobowiązań prawnych, jakimi jesteśmy objęci, jest to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
•    W celu ochrony naszego uzasadnionego interesu jest to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
•    Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych, jest to art. 6 ust. 1 lit a) RODO
Pozostałe przetwarzanie danych: pozostałe przetwarzanie danych w ramach serwisów społecznościowych służy naszemu interesowi i uzasadnionemu interesowi określonego administratora, jakim jest optymalizacja korzystania ze strony podczas wizyty na naszych profilach przedsiębiorstwa pod kątem grupy docelowej. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi tym samym art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy zostaną poproszeni przez określonych administratorów platform o wyrażenie zgody na opisane powyżej przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres przechowywania: usuwamy zapisane dane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub gdy użytkownik zażąda ich usunięcia; w razie istnienia ustawowych obowiązków przechowywania (z reguły sześć lub dziesięć lat) odpowiednio ograniczamy przetwarzanie zapisanych danych, o ile dłuższe przechowywanie nie jest konieczne w celu obrony roszczeń prawnych.
Odbiorcy: zgromadzonych danych użytkowników nie przekazujemy podmiotom trzecim. Nie możemy jednak wykluczyć i nie mamy żadnego wpływu na przekazywanie danych użytkowników podmiotom trzecim (np. partnerom biznesowym, przedsiębiorstwom reklamowym itp.) przez administratorów określonych serwisów społecznościowych.
Transfer do krajów trzecich: informujemy, że dane użytkowników w serwisach społecznościowych mogą być przetwarzane także poza przestrzenią Unii Europejskiej. Wiąże się to z potencjalnym ryzykiem dla użytkowników, ponieważ może to oznaczać utrudnione egzekwowanie praw użytkowników. 
Prawa osób, których dane dotyczą: w uzupełnieniu rozdziału „Prawa osób, których dane dotyczą” informujemy, że najskuteczniejszym sposobem dochodzenia praw, w szczególności zapytań o udzielenie informacji, jest dochodzenie ich wobec administratorów. Tylko administratorzy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji. Jednak w razie potrzeby użytkownik może także zwrócić się do nas. 

 

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Pod podanymi danymi kontaktowymi naszego inspektora ochrony danych użytkownicy mogą w każdej chwili realizować swoje prawa związane z opisanym powyżej przetwarzaniem danych:
•    informacja o przechowywanych przez nas danych i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO)
•    sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO)
•    usunięcie przechowywanych przez nas danych użytkownika (art. 17 RODO)
•    ograniczenie przetwarzania danych, o ile nie możemy usunąć danych użytkownika ze względu na obowiązki ustawowe (art. 18 RODO)
•    sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika (art. 21 RODO) oraz
•    przeniesienie danych, o ile użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę (art. 20 RODO)
Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody, może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego kraju związkowego swojego miejsca zamieszkania lub do organu właściwego dla nas jako podmiotu odpowiedzialnego. Lista organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) z adresami jest dostępna pod adresem: 
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

11. Pozostałe informacje

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej
Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.
Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora strony przez użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.
Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.
W ramach korzystania z naszej oferty internetowej nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych użytkowników. 
Elementy polityki prywatności zostały sporządzone m.in. przy pomocy firmy activeMind AG, specjalizującej się w działalności zewnętrznych inspektorów ochrony danych (wersja #2019-04-10).