Ochrona danych

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.
Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkowników zbierane są w momencie ich przekazania. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tych kwestiach oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferowane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej jego zachowanie w internecie może być poddawane analizie statystycznej. Taka analiza odbywa się przede wszystkim przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest przeprowadzana z reguły anonimowo; nie ma możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie jego zachowania. Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę lub zablokować ją przez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Użytkownik może nie zgodzić się na taką analizę. Informacje dotyczące możliwości sprzeciwu są przedstawione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Melos GmbH
Bismarckstrasse 4-10
D-49324 Melle

Telefon: +49 54 22 94 47-0
E-mail: info(at)melos-gmbh.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Odwołanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Przetwarzanie danych do chwili wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako administratora strony przez użytkowników. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane przesyłane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, zablokowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli dotyczy, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem podanym w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec otrzymywania korespondencji reklamowej

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie inspektora ochrony danych osobowych.

pco GmbH & Co. KG
Michael Herzig
Hafenstraße 11
49090 Osnabrück

Telefon: +49 541 605 1500
E-mail: datenschutz@melos-gmbh.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest jeszcze bardziej efektywna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna użytkownikom. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych pożądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony referencyjnej (Referrer)
  • nazwa komputera uzyskującego dostęp
  • czas zegarowy zapytania
  • adres IP.

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie na formularzu kontaktowym, Państwa dane z formularza łącznie z podanymi tam informacjami odnośnie kontaktu zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Procesy przetwarzania danych zrealizowane do chwili wycofania zgody pozostają zgodne z prawem, niezależnie od jej wycofania.

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk Google Analytics. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Operator strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez firmę Google przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zablokować zapisywanie danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Użytkownik może zapobiec zapisowi danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika przez Google Analytics podano w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a podczas korzystania z funkcji Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

SalesViewer

Na tej stronie internetowej są gromadzone i zapisywane dane w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionego interesu operatora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. a RODO). W tym celu stosowany jest kod oparty na javascript, służący do gromadzenia danych związanych z przedsiębiorstwem i odpowiedniego ich wykorzystania. Dane gromadzone dzięki tej technologii są szyfrowane za pomocą jednokierunkowej funkcji bez możliwości odtworzenia (tzw. hashing). Dane są natychmiast poddawane pseudonimizacji i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę.

Gromadzenie i zapisywanie danych można w każdej chwili zablokować ze skutkiem na przyszłość, klikając na link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby zapobiec rejestrowaniu w przyszłości danych przez SalesViewer® w ramach tej strony internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywany jest wówczas plik cookie opt-out dla tej strony internetowej. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć na link.

Facebook Custom Audiences

Nasza witryna internetowa stosuje technologię retargetingu „Website Custom Audience” serwisu społecznościowego Facebook, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

W tym celu na naszych stronach internetowych umieszczane są tzw. piksele retargetingu Facebooka, które umożliwiają serwisowi Facebook rejestrowanie użytkowników naszej strony internetowej z użyciem pseudonimu oraz wykorzystanie danych jako podstawę dla naszych reklam na Facebooku. Nie są przy tym gromadzone ani zapisywane dane osobowe i w związku z tym identyfikacja użytkownika jest niemożliwa. Facebook nie łączy danych zgromadzonych za pomocą piksela retargetingu z danymi dotyczącymi osoby użytkownika zapisanymi w serwisie Facebook.

Więcej informacji na temat ochrony danych i związanych z tym możliwości ustawień po stronie użytkownika podano pod adresem www.facebook.com/settings oraz www.facebook.com/about/privacy..

Istnieje możliwość zablokowania udostępniania przez nas informacji serwisowi Facebook. W tym celu należy wyłączyć targeting na swoim koncie na Facebooku. Aby tego dokonać, należy kliknąć na link: www.facebook.com/settings.

7 Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek znajdujących się na obsługiwanej przez Google stronie internetowej YouTube. Operatorem tych stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, użytkownik umożliwia serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do jego indywidualnego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Mapy Google

Ta strona wykorzystuje usługę Mapy Google za pośrednictwem interfejsu oprogramowania aplikacji (API). Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie jego adresu IP. Zasadniczo informacje te są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Podmiot udostępniający tę stronę internetową nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszej oferty online Użytkownikom oraz ułatwienie im odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.