Nota prawna

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Melos GmbH
Bismarckstrasse 4-10
49324 Melle

Reprezentowana przez:

Marco Schröder, Dr. Uwe Zakrzewski 

Kontakt:

Telefon: +49 54 22 94 47-0
Telefax: +49 54 22 59 81
E-mail: info(at)melos-gmbh.com

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Osnabrück
Numer rejestru: HRB 21734

Podatek VAT:

Numer identyfikacyjny do podatku obrotowego zgodnie z § 27 a ustawy w sprawie podatku obrotowego:
DE 235 749 583

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 umowy państwowej o transmisji radiowej (RStV):

Marco Schröder, Dr. Uwe Zakrzewski 
Bismarckstrasse 4-10
D-49324 Melle

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail jest dostępny powyżej w nocie prawnej.

Nie wyrażamy gotowości do udziału w postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym ani nie mamy takiego obowiązku.

Odpowiedzialność za treść

Zgodnie z § 7 ust.1 TMG jako oferujący usługi odpowiadamy za własne treści na tych stronach stosownie do ogólnie obowiązujących ustaw. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako oferujący usługi nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazywanych lub zapisanych informacji obcych, ani do sprawdzania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem.

Nie narusza to wynikającego z ogólnych przepisów obowiązku usuwania lub blokowania korzystania z informacji. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest jednakże dopiero od chwili otrzymania wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Kiedy dowiemy się o odpowiednich naruszeniach przepisów prawnych, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy również przejąć odpowiedzialności za te obce treści. Za treści stron dostępnych za pomocą umieszczonych łączy odpowiadają zawsze dostawcy lub administratorzy tych stron. Strony, do których prowadzą łącza, w chwili zamieszczenia łącza zostały sprawdzone pod kątem ewentualnej sprzeczności z prawem. Nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem w chwili zamieszczenia łącza.

Nie można jednak oczekiwać stałej kontroli treści stron, do których prowadzą łącza, bez konkretnych wskazań naruszenia prawa. Po stwierdzeniu naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła utworzone przez operatorów na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie sposoby wykorzystywania poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone jest tylko na użytek prywatny, niekomercyjny.

W zakresie treści na tej stronie, które nie zostały utworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Przede wszystkim treści osób trzecich są jako takie oznakowane. Jeśli mimo to dostrzegą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią wskazówkę. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa będziemy niezwłocznie usuwać tego rodzaju treści.

Realizacja i projektowanie:

A3PLUS GmbH z Gütersloh
www.a3plus.de